METODY PŁATNOŚCI:

Naszym klientom oferujemy następujące metody płatności:

1. przedpłata w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin);

2. przedpłata w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayPal prowadzonego przez PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg (zgodnie z regulaminem tego serwisu)

3. przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 42 1090 2835 0000 0001 3743 2178;

4. płatność za pobraniem w momencie odbioru towaru od przewoźnika.

W przypadku przelewu tradycyjnego Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.